O winie można pisać bez końca. Czytać godzinami. A pić je całe życie.